CHUYỆN TÀI KHOẢN ẢO

Mấy hôm nay mình phụ trách xử lý các tài khoản thanh toán hơn 12 tháng không phát sinh giao…

TAINAN CÓ GÌ VUI? (B)

Đây là bài tiếp theo trong hành trình vui chơi ít ỏi của mình ở Đài Nam, cùng xem đến…