152, 4 & MÌNH

Thời gian gần đây dư luận cả 2 nước Đài Loan và Việt Nam đều xôn xao vụ 152 người … More