SỔ TAY CHỐNG VÔ DỤNG

Mình thấy mọi người hay ghi những việc cần phải làm trong ngày hay trong tuần vào sổ. Mình thì cũng ghi, nhưng ghi tất cả những gì mình ĐÃ LÀM trong một ngày, từ những việc nhỏ như lau nhà, phơi đồ, tập thể dục, giúp hàng xóm đổ rác, gọi điện cho ba mẹ đến những việc lớn như đi du học, báo cáo luận văn, nhận bằng tốt nghiệp.

Mình gọi quyển này là sổ tay chống vô dụng :)), mỗi khi mình thất bại hay không đạt được thứ mình muốn trong cuộc sống, mình hay đọc lại những gì mình đã làm, an ủi bản thân là mình cũng có ích phết 🤣. Hay mỗi khi cơn lười nổi lên, mình cũng sẽ mở sổ ra xem. Xem xong tự thấy xấu hổ với bản thân vì ô hóa ra ngày xưa siêng thế này, việc làm trong ngày ghi kín cả một ô lịch.

Đến giờ mình đã có 2 quyển rồi đây các bạn :D, thật sự mỗi lần xem lại vẫn thấy vui.

Thói quen này mình học từ chị Giáng Uyên, tác giả của quyển Sống Xanh, thật sự giúp tinh thần tích cực hơn rất nhiều. Đặc biệt là mình sẽ có tâm lý không muốn ô lịch ngày hôm sau ít nội dung hơn ngày hôm trước, nên sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn.

Các bạn muốn làm việc hiệu quả và sống tích cực hơn có thể thử cách này xem thế nào nhé 😉😉😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s