FULLTIME OR FREELANCE

Giữa lúc làm việc tự do (freelance) đang lên ngôi, càng ngày mình càng thấy nhiều bạn làm freelance, nói…

BẮT BUS 1815 ĐI ĐÂU?

Bus 1815 là chuyến xe đi từ Đài Bắc (Taipei) qua Tân Đài Bắc (New Taipei), tổng thời gian di…

KAOHSIUNG CÓ GÌ VUI?

Cùng với Taipei thì Kaohsiung hay Cao Hùng là thành phố lớn của Đài Loan. Cao Hùng nằm ở phía…

CHUYỆN TÀI KHOẢN ẢO

Mấy hôm nay mình phụ trách xử lý các tài khoản thanh toán hơn 12 tháng không phát sinh giao…